Scouting Kantanky’s
Coornhert Gymnasium
Filmdocumentaire Ontluiken
Jodan Boys
ISV Gouda
Festivla
AV Gouda
Restauratie synagoge Gouda
Lied Gouda 750
Shakespeare in Gouda
Huiselijk geweld
Herman de Man
Biografie Vroman
Vollingo
DONK

Van Schelven molensteen
Veteranendag
Weerclub gouda
Biljart- en Bridgecentrum “De Hoog”
Singel Swim Gouda
Edrabla sport
Stichting Present
Ruiterclub Bloemendaal
Olympia
Rotary Santa Run
Kerstverlichting Martenssingel