Aanvragen

De aanvraag tot ondersteuning dient te zijn onderbouwd.

De aanvraag moet ten doel hebben het realiseren van projecten waarvoor in de reguliere begroting geen ruimte is of de meerjarenbegroting te boven gaan.

Het bestuur kan nadere informatie vragen.

Over een afwijzing van een aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

De aanvraag kan worden verzonden naar Stichting Jac. Bezemer, Postbus 459, 2800 AL te Gouda.

Voor nadere informatie of contact kunt u een e-mail sturen naar jac.bezemer@gmail.com

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.