De Stichting Jac. Bezemer heeft haar zetel in de gemeente Gouda en heeft ten doel:

Het instandhouden en beleggen van het vermogen van de heer Jac. Bezemer en uit de opbrengsten van dit vermogen financiële ondersteuning te verlenen op het gebied van cultuur, recreatie, welzijn en sport in de gemeente Gouda.

In 2005 beschikte Gouwenaar Jac. Bezemer bij testament dat er na zijn overlijden uit zijn nalatenschap een stichting opgericht moest worden ter ondersteuning van cultuur, recreatie, welzijn en sport in de gemeente Gouda.

De heer Bezemer is op 18 juni 2008 op 79-jarige leeftijd overleden.

In leven was hij eigenaar van een administratiekantoor in Gouda.
Hij was erelid van de voetbalvereniging G.C. en F.C. Olympia te Gouda.

Jac. Bezemer
Jac. Bezemer

Jac. Bezemer